ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γενική Συνέλευση την 14/6/2020

0
1751

Καλούμε τους πολυτέκνους –Μέλη της ΠΑΜΠΕΙΡΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ(Π.Ε.Π) σε ετήσια Γενική Συνέλευση την 14/6/2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30 π.μ στο Δημαρχείο του Κορυδαλλού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:

   1) Προϋπολογισμός του έτους 2020

   2) Ανάγνωση εκθέσεως Ελεγκτικής Επιτροπής

   3) Οικονομικός και Διοικητικός απολογισμός έτους 2019

ΠΡΟΣΟΧΗ Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε την επόμενη Κυριακή 21/6/2020 την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο με οσαδήποτε παρόντα Μέλη.

Πειραιάς 11/5/2020

Για το Δ.Σ.

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΧΟΣ                                                                 ΕΥΔΟΞΙΑ ΣΑΡΜΠΙΝΗ