ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Π.Ε.Π Παμπειραϊκή Ένωση Πολυτέκνων

0
423
Σας ανακοινώνουμε ότι μετά τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν στις 05 Δεκεμβρίου 2021, συνήλθαν σε Σώμα οι πλειοψηφήσαντες Σύμβουλοι τις 07 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 18:00μμ, για να εκλέξουν τους Συμβούλους με μυστική ψηφοφορία για τα αξιώματα που προβλέπονται από το Καταστατικό του Συλλόγου .
Μετά την ψηφοφορία εκλέγονται:
1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΠΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ Α’ (ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΘΕΜΆΤΩΝ) : ΜΑΓΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΉΤΑΣ
3. ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ Β’ :
ΣΟΥΡΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΊΔΗΣ
4. ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :
ΣΑΡΜΠΊΝΗ ΕΥΔΟΞΊΑ
5. ΤΑΜΊΑΣ : ΜΑΓΚΛΆΡΑΣ ΧΡΉΣΤΟΣ
6. ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΔΑΣΚΑΛΆΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ
7. ΈΦΟΡΟ ΓΡΑΦΕΊΩΝ – ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΧΈΣΕΩΝ :
ΠΑΤΕΡΆΚΗ ΝΕΚΤΑΡΊΑ
8. ΜΈΛΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΉΣ ΤΑΜΊΑΣ) : ΦΙΛΙΠΠΌΠΟΥΛΟΣ ΧΡΉΣΤΟΣ
9. ΜΈΛΟΣ (ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΙΣΟΒΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΉΣ ΣΎΝΤΑΞΗΣ) : ΠΑΝΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ
10. ΜΈΛΟΣ (ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΏΝ ΘΕΜΆΤΩΝ) : ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ ΗΛΙΆΝΑ
11. ΜΈΛΟΣ(ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΝΟΜΏΝ – ΑΠΟΘΗΚΗΣ) : ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΆΝΝΗΣ
Μετά το πέρας της διαδικασίας ο πρόεδρος ευχαρίστησε τα μέλη του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την άψογη διαδικασία των αρχαιρεσιών .
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ
Ο Πρόεδρος
ΠΆΧΟΣ ΙΩΆΝΝΗΣ
Η Γεν. Γραμματέας
ΣΑΡΜΠΙΝΗ ΕΥΔΟΞΊΑ