Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΠΑΜΠΕΙΡΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

0
1975

Καλούμε τους πολυτέκνους –Μέλη της ΠΑΜΠΕΙΡΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ(Π.Ε.Π) σε ετήσια Γενική Συνέλευση την 2/6/2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30 π.μ στο Δημαρχείο του Κορυδαλλού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:

 

1) Προϋπολογισμός του έτους 2019

2) Ανάγνωση εκθέσεως Ελεγκτικής Επιτροπής

3) Οικονομικός και Διοικητικός απολογισμός έτους 2018

ΠΡΟΣΟΧΗ Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε την επόμενη Κυριακή 9/6/2019 την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο με οσαδήποτε παρόντα Μέλη.

Πειραιάς 9/5/2019

 

Για το Δ.Σ.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  H ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ