Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΠΑΜΠΕΙΡΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

0
1966

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Καλούμε τους πολυτέκνους –Μέλη της ΠΑΜΠΕΙΡΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ(Π.Ε.Π) σε ετήσια Γενική Συνέλευση την 13/5/2018 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30 π.μ στο Δημαρχείο του Κορυδαλλού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:

 

1) Προϋπολογισμός του έτους 2018

2) Ανάγνωση εκθέσεως Ελεγκτικής Επιτροπής

3) Οικονομικός και Διοικητικός απολογισμός έτους 2017

ΠΡΟΣΟΧΗ Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε την επόμενη Κυριακή 20/5/2018 την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο με οσαδήποτε παρόντα Μέλη.

Πειραιάς 2/4/2018

 

Για το Δ.Σ.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ